2019-01-21 09:50:16

Rijeka riječi i gostovanje Tee Tulić u našoj školi

Viktoria Kršulj popratila je Rijeku riječi i gosotvanje književnice Tee Tulić u našoj školi:

http://gam-rijeka.blogspot.com/2018/12/gostovanje-rijecke-knjizevnice-tee.html

http://gam-rijeka.blogspot.com/2018/12/rijeka-rijeci.html.


Gimnazija Andrije Mohorovičića Rijeka