2019-01-21 09:55:47

Što danas rade bivši učenici: Marin Erny, student FER-a

Jakov Čarija razgovarao je s našim bivšim učenikom:

http://gam-rijeka.blogspot.com/2019/01/sto-danas-rade-bivsi-ucenici-marin-erny.html.


Gimnazija Andrije Mohorovičića Rijeka