2019-03-03 19:00:23

Novi literarni i novinarski radovi

Pročitajte nove literarne i novinarske radove naših učenika:

- http://gam-rijeka.blogspot.com/2019/02/jelena-hauser-cini-li-nas-novac.html

http://gam-rijeka.blogspot.com/2019/02/lucija-zezelj-kako-smo-brzo-odrasli.html

http://gam-rijeka.blogspot.com/2019/02/lovro-simek-neka-grcka-avantura_1.html.

(Crtež: Elizaveta Chernova)


Gimnazija Andrije Mohorovičića Rijeka