2019-03-10 18:05:07

Intervju: Renata Grbac

Upoznajte nastavnicu geografije Renatu Grbac. S njom je razgovarala naša novinarska Viktoria Kršulj:

http://gam-rijeka.blogspot.com/2019/03/intervju-renata-grbac.html.


Gimnazija Andrije Mohorovičića Rijeka