2019-05-12 15:33:17

Dan otvorenih vrata Gimnazije Andrije Mohorovičića Rijeka

https://www.facebook.com/events/1673229552821730/

Pano su uredile Daria Polić, Ena Pražić i Lucija Šegota (4.3 razred).


Gimnazija Andrije Mohorovičića Rijeka