2019-06-29 08:40:19

Upoznajmo učenike: Edit Zadković (4.2)

Viktoria Kršulj razgovarala je s Edit Zadković, učenicom 4.2 razreda koja je predstavljala našu školu u brojnim dijelovima svijeta:

http://gam-rijeka.blogspot.com/2019/05/upoznajmo-ucenike-edit-zadkovic-42.html.


Gimnazija Andrije Mohorovičića Rijeka