2019-06-29 19:39:17

Andrija i gamovci

Što će sve Andrija raditi s novim učenicima? Ovako je to izgledalo proteklih godina. (Hvala učenicima koji su uređivali pano.)

 


Gimnazija Andrije Mohorovičića Rijeka