2019-09-23 09:23:30

Obavijest - natječaj za nastavnika/cu geografije

Klasa: 112-01/19-07

Urbroj: 2170-56-01-19-02

U Rijeci, 23. rujna 2019.

 

 

O B A V I J E S T

 

 

            Obavještavaju se kandidati prijavljeni na natječaj za profesora geografije na određeno puno radno vrijeme, objavljenog na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole 9. rujna 2019., da je Povjerenstvo za vrednovanje kandidata nakon otvaranje pristiglih prijava utvrdilo da nijedan prijavljeni kandidat ne ispunjava uvjere propisane natječajem.

 

 

 

 

 

 

 

 


Gimnazija Andrije Mohorovičića Rijeka