2019-10-24 16:21:09

Festival tehničke kulture

Razred 2.5 na Festivalu tehničke kulture s našom bivšom učenicom Ivanom Žužić iz Hrvatskoga saveza informatičara


Gimnazija Andrije Mohorovičića Rijeka