2019-12-04 14:03:30

OBAVIJEST – NATJEČAJ ZA NASTAVNIKA/CU MATEMATIKE I INFORMATIKE

Klasa: 112-01/19-08

Urbroj: 2170-56-01-19-03

Rijeka, 4. prosinca 2019.

 

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata u Gimnaziji Andrije Mohorovičić je dana 3. prosinca utvrdilo da se na natječaj za radno mjesto – nastavnik/ca matematike i informatike objavljenom na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole 8. studenog, 2019.g. prijavio jedan kandidat koji ispunjava uvjete propisane natječajem i to Anđela Morić, magistra edukacije matematike i informatike.

 

                                                                                                                                                                Povjerenstvo za provedbu natječajnog postupka


Gimnazija Andrije Mohorovičića Rijeka