2021-10-05 13:10:54

Svjetski dan nastavnika

Čestitamo našim kolegama Patriciji Nikolaus, Goranu Boneti i Petru Jelači, najuspješnijim odgojno-obrazovnim djelatnicima u županiji i državi. Više na poveznici facebook.


Gimnazija Andrije Mohorovičića Rijeka