2023-08-26 18:00:41

Projekt Antički mitovi i hrvatska kultura (izvješće)

Trajanje projekta

Projekt Antički mitovi i hrvatska kultura realizirao se tijekom nastavne godine 2022./2023.

Nastavni predmeti i nositelji projekta

Projekt se realizirao u okviru triju nastavnih predmeta: Hrvatskoga jezika, Informatike i Povijesti. Sudjelovali su nastavnici navedeni u kurikulumu: Goran Krapić (koordinator projekta, nastavnik hrvatskoga jezika), Višnja Pešut (nastavnica informatike) i Ivan Vitas (nastavnik povijesti). U projekt su bili uključeni 4.3, 4.4 i 4.5 razred te ostali zainteresirani učenici.

 

Tijek provedbe

Projekt se realizirao tijekom drugoga polugodišta nastavne godine kada su učenici četvrtih razreda čitali roman Ranka Marinkovića „Kiklop“. Paralelno s njime zainteresirani su učenici istraživali dosege umjetne inteligencije u okviru projekta, koliko vješto može povezati antičke mitove i hrvatsku kulturu. Također, za njih su organizirani kvizovi o antičkim mitovima te im je predstavljena knjiga Jasena Boka „Tragovima Odiseja“.

Zaključak

Učenici su proširili svoja znanja o antičkoj mitologiji te je povezali s hrvatskom kulturom. Kritički su pristupili umjetnoj inteligenciji. Mogu prosuditi koje su moguće pozitivne i negativne strane njezina razvoja te kako bi se mogla koristiti u obrazovanju.


Gimnazija Andrije Mohorovičića Rijeka