2024-02-21 09:42:00

OBAVIJEST KANDIDATIMA PRIJAVLJENIMA NA NATJEČAJ ZA NASTAVNIKA/CU KEMIJE

Kandidati/kinje za radno mjesto nastavnik/ca kemije, na neodređeno, puno radno vrijeme - 1 izvršitelj/ica, koji/e ispunjavaju formalne uvjete natječaja, podnijeli/e su potpunu/pravodobnu prijavu na natječaj i mogu pristupiti postupku odabira kandidata su:

1. K.Z.

2. Ž.B.

3. M.V.

 

Testiranje i provjera rada na računalu  održat će se u ponedjeljak, 26. veljače 2024. u 15:20 sati u 207 Gimnazije Andrije Mohorovičića Rijeka, Frana Kurelca 1, 51 000 Rijeka.

Prilikom testiranja rada na računalu kandidati mogu koristiti svoju literaturu  te će im biti omogućen pristup internetu.

Tema prezentacije bit će dana na samom testiranju.

O terminu razgovora kandidati će biti naknadno obaviješteni putem web stranice škole  (nakon vrednovanja provjere rada na računalu).

Kandidati/kinje su dužni/e ponijeti sa sobom odgovarajuću identifikacijsku ispravu bez koje neće moći pristupiti postupku odabira.

 

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata


Gimnazija Andrije Mohorovičića Rijeka