preskoči na sadržaj
Vijesti

Natječaj za popunu radnog mjesta

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Gimnazija Andrije Mohorovičića Rijeka raspisuje

                                                    

NATJEČAJ za popunu radnog mjesta

 

  • nastavnik/ca biologije  - 1 izvršitelj,na neodređeno puno radno vrijeme /22 sati nastave tjedno / (40 sati  tjedno)

 

Uvjeti:  sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško - psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.

 

Vlastoručno  potpisane prijave (pisana zamolba) s dokumentacijom:

 

1. životopis,

2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma - preslika),

3. domovnica (preslika),

4. uvjerenje o nekažnjavanju  -  ne starije od 30 dana (izvornik), te

5. potvrda HZMO o radnom stažu -  ne starije od 30 dana (izvornik),

 

podnose se u roku 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Gimnazija Andrije Mohorovičića Rijeka, Frana Kurelca 1, Rijeka.

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Osoba  koja  ostvaruje  pravo  prednosti  pri  zapošljavanju  sukladno  posebnim  propisima  dužna  je uz  prijavu  na  natječaj j i prethodno navedeno priložiti i sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, te se u prijavi pozvati na  pravo prednosti.
 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17).

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva Poveznica1  -, a dodatne informacije o dokazima, koji su gore navedeni, potražiti na slijedećoj poveznici: Poveznica2

 

NATJEČAJ JE OTVOREN

 

od 28. rujna  2018. do 06. listopada 2018. godine

 

 

________________________________________________________________________________

Gimnazija Andrije Mohorovičića Rijeka

Klasa: 112-01/18-06

Urbroj: 2170-56-01-18-01

Rijeka, 28.09.2018.

 

 
Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju
objavio: Petar Jelača   datum: 28. 9. 2018.
preskoči na navigaciju