preskoči na sadržaj
 

           

    POPIS  DJELATNIKA

    Ravnatelj: Henry Ponte

 

    Aktiv hrvatskog jezika

 • Vesna Brala
 • Glorija Mavrinac 
 • Biljana Valentin Ban
 • Goran Krapić - mentor
 • Ana Buterin (Katarina Bogatec Đumlin)

Aktiv stranih jezika

 • Tanja Perkić Dizdarević - mentor
 • Jelka Barbalić - mentor
 • Đosi Cetina Romih - savjetnik
 • Danica Stevović - mentor
 • Larisa Karlić Franjković
 • Andrea Luetić (Dijana Gašparović Rukavina, Lucija Bihorac)
 • Sabrina Herceg - mentor
 • Katharina Wolff

Aktiv matematike i informatike

 • Marija Crnković - savjetnik
 • Danijel Hribar - mentor
 • Višnja Pešut - mentor
 • Fedora Vidas Dejhalla - mentor
 • Anđela Morić
 • Tanja Vukas – savjetnik
 • Goran Boneta - mentor

Aktiv fizike, biologije, kemije i geografije

 

 • Patricija Nikolaus – savjetnik
 • Petar Jelača - mentor
 • Tvrtko Buger - mentor
 • Emica Pandurić
 • Milka Dajak - mentor
 • Vjekoslav Šinko - mentor
 • Renata Radan - mentor
 • Ana Buchberger Đaković
 • Doris Žibert

Aktiv povijesti, likovne umjetnosti, glazbene kulture i tjelesne i zdravstvene kulture

 • Ivan Vitas
 • Hrvoje Tomljanović - mentor
 • Maja Zalokar
 • Andrea Kopri - mentor
 • Nives Poklepović
 • Toni Žitko

Aktiv filozofije, etike, logike, sociologije psihologije, politike i gospodarstva i vjeronauka

 • David Karasman - mentor
 • Vesna Rajnović - mentor
 • Sanja Marušić
 • Marija Škarica
 • Lorena Lapenda (Marijana Glavić)

Pripravnici

 • Petra Tamarut

Tajnik                

Helena Mikulandra

Stručna suradnica - pedagoginja

Ines Štefanac

Stručna suradnica - knjižničarka

Leonila Marač

Računovođa                  

Ivona Cianci Kolarić

Administrator               

Dina Tomašić

Domar                           

Roberto Bezina

Tehnička služba      

                                         

                                  

                                  

Milena Perić (Suzana Vinceković)

Anamarija Petrić

Milena Neškić

 preskoči na navigaciju