preskoči na sadržaj
vijesti

Mjere za smanjenje rizika od pojave Legionelle (legionarske bolesti)

S obzirom da dolaskom lijepih dana sve više djece i mladih boravi na svježem zraku i da dolazi vrijeme organiziranih izleta upoznajte se s mjerama za smanjenje rizika od pojave Legionelle (legionarske bolesti).

 

Relevantne informacije o mjerama za smanjenje rizika od pojave Legionelle (legionarske bolesti) možete pronaći na poveznici: https://www.hzjz.hr/sluzba-epidemiologija-zarazne-bolesti/preventivne-mjere-za-smanjenje-rizika-od-legionarske-bolesti-u-hotelukampumarini/ ili se možete obratiti Službi za epidemiologiju Zavoda za javno zdravstvo u Vašoj županiji i/ili Službi za epidemiologiju zaraznih bolesti Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

  :: opširnije :: 


objavio: Petar Jelača  datum: 24. 4. 2018. 09:58

POZIV nastavnicima i ucenicima _ nagradni natjecaj Vijest ima dokument u privitku

rvatska udruga poslodavaca je uz podršku Ministarstva znanosti i obrazovanja i Europske komisije raspisala nagradni natječaj namijenjen timovima (učenika i nastavnika) srednjih škola Republike Hrvatske. HUP poziva sve učenike i nastavnike (u svojstvu mentora) da zajednički prijave poduzetničke ideje, a škole koje prijave najbolje prijedloge poduzetničkih ideja imaju priliku osvojiti novčane nagrade. Natječaj je otvoren do 15. svibnja 2018.  Nagrade za prvih pet najboljih prijedloga bit će uručene na središnjem gospodarskom događaju Danu poduzetnika 12. lipnja 2018. u prisustvu više od 800 poslodavaca te predstavnika medija, političke i šire javnosti.

 

Nagradni fond  natječaja iznosi 250.000 kuna:

  1. 5 najboljih projekata (1.-5. mjesto) nagrađuje se s 25.000 kuna svaki,
  2. 5 sljedeće rangiranih (6.-10. mjesto) nagrađuje se s 10.000 kuna svaki,
  3. 15 projekata (11.-25. mjesto) nagrađuje se s 5.000 kuna svaki.

Više informacija o natječaju možete pročitati na www.hup.hr, a vaša pitanja možete uputiti HUP-u na: ivana.zlataric@hup.hr i rado ćemo odmah odgovoriti na sve upite. Novčane nagrade dodjeljuju se srednjim školama koje prijavljuju projekte, a sredstva bi se trebala namijeniti edukaciji nagrađenih učenika te u razvoj poduzetničkih znanja i vještina svih učenika škole.

  :: opširnije :: 


objavio: Petar Jelača  datum: 10. 4. 2018. 09:18

N A T J E Č A J za izbor i imenovanje ravnatelja škole

Na temelju članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17), te članka 57. Statuta Gimnazije Andrije Mohorovičića Rijeka, Školski odbor Gimnazije Andrije Mohorovičića Rijeka, Frana Kurelca 1, 51000 Rijeka,  dana 29. 03. 2018. raspisuje:

N A T J E Č A J

za izbor i imenovanje ravnatelja škole

UVJETI:

Ravnatelj školske ustanove mora ispunjavati sljedeće uvjete:

1) završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti:

- sveučilišni diplomski studij ili

- integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili

- specijalistički diplomski stručni studij

2) uvjete propisane člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17)

3) najmanje osam godina staža osiguranja u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.

 

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti u izvorniku ili ovjerenim

preslikama:

- životopis

- domovnicu

- diplomu o stečenoj stručnoj spremi

- dokaz o stažu osiguranja u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili tijelima državne uprave nadležnima za obrazovanje (potvrda odnosno elektronički zapis iz matične evidencije HZMO-a)

- potvrda o radnom iskustvu na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama sukladno zakonskim odredbama (potvrda poslodavca)

- dokaz o položenom stručnom ispitu ako je prema zakonskoj obvezi kandidat morao polagati stručni ispit

- uvjerenje nadležnog suda da nema zapreke za zasnivanje radnog odnosa u

školskoj ustanovi u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u

osnovnoj i srednjoj školi.

Ravnatelj se imenuje na vrijeme od pet (5) godina.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se poštom u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja (od 29.03.2018. do 06.04.2018.) u zatvorenoj omotnici na adresu:

Gimnazija Andrije Mohorovičića Rijeka, Frana Kurelca 1, 51000 Rijeka,  s naznakom „Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja – ne otvarati“.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u roku 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

 

 

 

Gimnazija Andrije Mohorovičića Rijeka

Klasa: 112-01/18-03

Urbroj: 2170-56-01-18-01

Rijeka, 29.03.2018.

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Ines Štefanac  datum: 29. 3. 2018. 10:34

Promicanje sigurnosti unutar pružne mreže i na željezničkoj infrastrukturi Vijest ima dokument u privitku

U prilogu preuzmite brošuru!

  :: opširnije :: 


objavio: Petar Jelača  datum: 20. 2. 2018. 15:34

Poziv na sudjelovanje na 8. Simpoziju mladih srednjoškolaca kritičara, Ankara, travanj 2018. godine Vijest ima dokument u privitku

U privitku se nalazi Poziv na sudjelovanje na 8. Simpoziju mladih srednjoškolaca kritičara koji će se održati u travnju ove godine u Ankari, kao i detalje o samom simpoziju te prijavni obrazac.

 

  :: opširnije :: 


objavio: Petar Jelača  datum: 6. 2. 2018. 10:07

Objava poziva za dodjelu Godišnje nagrade "Luka Ritz"

https://mzo.hr/hr/javni-poziv-za-podnosenje-prijedloga-za-dodjelu-godisnje-nagrade-luka-ritz-za-promicanje-tolerancije

 

Pozivamo sve osnovne i srednje škole te učeničke domove da se odazovu pozivu koji je otvoren do 20. travnja 2018. godine.

  :: opširnije :: 


objavio: Petar Jelača  datum: 29. 11. 2017. 15:20

Stipendije

Poštovani,

 

Fond za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata raspisao je Natječaj za dodjelu stipendija u školskoj odnosno akademskoj 2017./2018. godini.

 

Tekst Natječaja kao i obrasci za prijavu nalaze se na sljedećoj internetskoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/vijesti/natjecaj-za-dodjelu-stipendija/1884.

  :: opširnije :: 


objavio: Petar Jelača  datum: 27. 11. 2017. 14:10
» Arhiva naših vijesti    
 

preskoči na navigaciju